Oxfam Novib opzeggen

Wil je het lidmaatschap van Oxfam Novib opzeggen? Vul snel je gegevens in en er wordt automatisch een opzegbrief voor je gemaakt. Via Opzeggen24 kun je heel eenvoudig ieder abonnement opzeggen. Wij versturen de opzegbrief voor jou naar Oxfam Novib als je gebruik maakt van de online verzenddienst.


Stap 1: vul je gegevens inStap 2: kies je verzendmethode

Stap 3: kies je betaalmethode

iDEAL logo
Ik ga akkoord met de voorwaarden.

Oxfam Novib opzegbrief

Stichting Oxfam Novib
t.a.v. Opzeggingen
Postbus 30919
2500GX Den Haag (Nederland)

Plaats, 15 oktober 2019

Betreft: opzeggen 'Oxfam Novib'


Geachte heer / mevrouw,

Via deze brief wil ik mijn lidmaatschap per direct en anders per eerstvolgende vervaldatum na dagtekening opzeggen. Hieronder vindt u een overzicht van mijn gegevens:

Naam: Aanhef Voornaam Achternaam
Adres: Straat Huisnr
Postcode + plaats: Postcode Plaats

Mocht u bovengenoemde opzeggingsdatum niet accepteren als de datum van beëindiging van mijn abonnement, omdat mijn contract anders bepaalt, dan verzoek ik u mij gemotiveerd de juiste datum van beëindiging mede te delen. In dat geval geldt die datum als de datum van beëindiging. De door mij aan u verstrekte incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer komt per diezelfde datum te vervallen. Tevens wens ik geen geadresseerde reclame meer van u te ontvangen.

Ik zie uw schriftelijke bevestiging van deze opzegging graag tegemoet. U kunt de bevestiging per mail versturen naar email of per post.

Met vriendelijke groet,

Voornaam Achternaam
Voornaam Achternaam

Zo werkt Oxfam Novib opzeggen via Opzeggen24


1. vul je contractgegevens in


2. print en onderteken je brief


3. je brief wordt verstuurd


4. wacht op de bevestiging


Oxfam Novib abonnement opzeggen

Oxfam Novib is een niet-gouvermentale medefinancieringsorganisatie in Nederland. In begrijpelijke taal betekent dit dat Oxfam Novib een organisatie is die actief is in ontwikkelingssamenwerking en onafhankelijk van de overheid handelt. Oxfam Novib werd opgericht in 1956, onder de naam Novib. De aanleiding hiervoor was het feit dat Nederland na de watersnoodramp in 1953 veel steun kreeg van het buitenland bij de wederopbouw na de ramp. Deze hulp liet de Nederlanders nadenken over de hulp die zij zelf mogelijk zouden kunnen bieden aan anderen. Het was dominee en vredesactivist Johannes Hugenholtz die uiteindelijk nationaal en internationaal invloedrijke mensen bij elkaar riep voor een beweging voor internationale bijstand. Johan Winkler, destijds hoofdredacteur van Vrij Nederland beschreef rond dezelfde tijd in een artikel zijn verwondering over het feit dat Nederland zo veel hulp kreeg en riep Nederlanders op om in actie te komen tegen armoede in de wereld. Ook pater Simon Jelsma preekte voor het verminderen van armoede en een rechtvaardigere wereld. In 1954 vroeg Huggenholtz Jelsma zich bij zijn groep te voegen. In 1956 richtten zij samen met econoom Jan Tinbergen, Egbert de Groot, Jan Eggink en Henk Oosterhuis Novib op: de Nederlandse Organisatie Voor Internationale Bijstand. De organisatie heet pas sinds 2006 Oxfam Novib, al hoorde Novib al in 1994 bij de organisatie Oxfam International.

Doelen van Oxfam Novib

Het doel van Oxfam Novib is dat iedereen een zelfstandig bestaan zonder armoede kan opbouwen. Oxfam Novib strijdt voor een rechtvaardige wereld, zonder armoede. Om dit te bereiken werkt de organisatie samen met lokale organisaties in ontwikkelingslanden en worden campagnes gevoerd in Nederland om mensen bewust te maken van de problemen. Ook probeert Oxfam Novib het beleid van overheden en bedrijven te beïnvloeden door nationaal en internationaal te lobbyen. De steun in ontwikkelingslanden is zowel financieel als in de vorm van advies, zodat de hulp zo structureel en duurzaam mogelijk is. Wanneer er sprake is van een ramp in een bepaald gebied, biedt Oxfam Novib steun door extra hulp te geven aan lokale partnerorganisaties en het voorzien in eerste basisbehoeften. Oxfam Novib werkt zowel nationaal als internationaal samen met verschillende organisaties. Zo werken zij in verschillende landen samen met bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen en nemen ze deel aan Oxfam International en de Samenwerkende Hulporganisaties. In Nederland werkt Oxfam Novib onder andere samen met ASN Bank, die het mogelijk maakt dat klanten hun rente rechtstreeks aan Oxfam Novib kunnen schenken.

Om de doelen te behalen werkt Oxfam Novib met verschillende campagnes. Een erg bekende en succesvolle actie was de ‘Gast aan tafel’ actie, uit 1960. Hierbij werden Nederlanders gevraagd om een bedrag te schenken dat gelijk is aan de kosten van een maaltijd voor één extra eter. Hiermee nodigden mensen symbolisch één persoon uit de arme wereld uit aan tafel. De opbrengst van deze campagne ging naar voedselhulp en projecten voor permanente verbetering van de voedselvoorziening. Een recentere bekende campagne was De Groene Sint, die liep van 2006 tot 2010. Deze campagne vroeg aandacht voor Fair Trade producten rondom het sinterklaasfeest. Deze campagne was erg succesvol, ruim 100.000 Nederlanders betuigden hun steun aan de intentieverklaring voor duurzame cacaoproductie. Ook verkoopt Verkade sinds 2008 alleen nog chocolade van zogenoemde ‘eerlijke cacao’, wat ervoor zorgt dat cacaoboeren een beter inkomen hebben. Na de vier jaar actievoeren was maar liefst een derde van alle verkochte chocoladeletters van eerlijke chocolade.

Oxfam Novib steunen

Steun betuigen aan Oxfam Novib kan op verschillende manieren. Zo loopt er nu een actie voor het stoppen van belastingontwijking door multinationals. Aan deze actie kan men al steun betuigen door het tekenen van de petitie. Voor andere projecten wordt vaak om een bijdrage in financiële vorm gevraagd. Zo kan nu voor 15 euro een meter waterleiding worden ‘gedoneerd’ die bijdraagt aan een nieuwe waterleiding die toegang geeft tot schoon drinkwater in Congo. Het is ook mogelijk Oxfam Novib te steunen door een product uit de webshop te kopen of zelf een sponsoractie organiseren. Het is ook mogelijk om eenmalig een gift te doen van een zelf te bepalen bedrag, dit geld wordt vervolgens gebruikt voor verschillende projecten. Ook is het mogelijk om donateur te worden en maandelijks een vast bedrag te doneren voor deze projecten. Als donateur is het ook mogelijk om zelf een thema te kiezen om op te doneren, dit heet het Oxfam Novib Partnerplan. Hierbij kan gekozen worden uit de thema’s onderwijs & voorlichting, voedselzekerheid en water. Deze donaties kunnen worden stopgezet worden op ieder gewenst moment, door te bellen naar de klantenservice. Ook zoekt Oxfam Novib vaak vrijwilligers om campagne te voeren op evenementen.