Het privacy beleid

versie: 05-2019

Hieronder vindt je de Privacyverklaring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tevens handelend onder de naam Opzeggen24, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 736.67.005, hierna: “Leverancier”. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door Leverancier. Met deze verklaring krijg je een duidelijk beeld van hoe Leverancier omgaat met jouw gegevens. Leverancier vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten met de grootst mogelijk zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Leverancier wil daarnaast open en transparant zijn over de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt. Daarom vindt je hieronder een toelichting. Voorop staat dat Leverancier zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

1. Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens is Opzeggen24, gevestigd aan de Paardeweide 3E, 4824 EH te Breda.

2. Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Je persoonsgegevens die jij ons hebt verstrekt om een dienst of product bij ons af te nemen, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen jouw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden. Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens zullen wij je hierover informeren en wanneer nodig om toestemming vragen.

Voorts bestaat de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden, zoals bijvoorbeeld de politie. Leverancier onderzoekt in deze gevallen altijd nauwkeurig de bevoegdheid van de betreffende opsporingsinstantie en ziet er op toe dat procedurele privacywaarborgen goed in acht worden genomen.

3. Verwerkingsdoelen

We vragen je jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

 • Het leveren van de website;
 • Het het gebruikmaken van de diensten op de website;
 • Het analyseren van de statistieken en het optimaliseren van de diensten;
 • Het uitvoeren van online marketing;
 • Het weergeven van diensten welke afgestemd zijn op jouw profiel;
 • Het opstellen van een opzegbrief op onze website;
 • Het voor je opzeggen van een product/dienst.

4. Het soort persoonlijke gegeven dat we verzamelen

Tijdens jouw interactie met Leverancier kunnen wij je om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen. Bij het afnemen van een dienst zullen we je vragen om de volgende persoonsgegevens aan ons te verstrekken:

 • Je naam;
 • Je e-mailadres;
 • Je wachtwoord;
 • Je adres;
 • Je betalingsgegevens;
 • Je geslacht;
 • Je telefoonnummer.

5. De duur van de opslag

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te kunnen te zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van jouw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om je de dienst te kunnen leveren. Hierna zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen, behoudens een eventuele wettelijke verplichting die ons verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren.

6. Commercieel e-mailbeleid

Leverancier leeft de wettelijke spelregels voor e-mailreclame nauwgezet na. Artikel 11.7 Telecomwet bepaalt dat Leverancier geen reclame zonder toestemming mag toesturen als je nog nooit jouw e-mailadres hebt opgegeven voor onze online services. Als je dat wél eens hebt gedaan, dan hoeft Leverancier geen toestemming meer te vragen. Wel moet Leverancier je eenvoudige afmeldmogelijkheden bieden. Leverancier doet dat in alle gevallen. Zo tref je onder iedere reclamemail een afmeldmogelijkheid aan. Als je geen prijs stelt op informatie en aanbiedingen, kun jij jezelf op de volgende manier uitschrijven:

 • Door een e-mail te sturen naar de klantenservice;
 • Onder elke gestuurde e-mail vindt je een afmeldlink waar jij de mogelijkheid hebt om jezelf uit te schrijven.

Leverancier probeert jouw uitschrijving zo snel mogelijk te verwerken. Echter, het verwerken van je uitschrijving kan enige tijd kosten. In de tussenliggende tijd kan het voorkomen dat je – per ongeluk – alsnog reclame van Leverancier ontvangt.

7. Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna worden deze gegevens gearchiveerd. Deze blijven beschikbaar indien er een nieuwe vraag vanaf jouw e-mailadres wordt gestuurd. Ook bekijken we anonieme statistieken over contactaanvragen om onze dienstverlening te verbeteren. Voor de afhandeling van de door de klanten van Leverancier gestelde vragen maken wij gebruik van een externe dienstverlener (Desk.com). Deze externe leverancier heeft geen direct toegang tot jouw gegevens en zal deze dus ook niet verwerken. Bij het invullen van een contactformulier vragen wij om de volgende persoonlijke gegevens:

 • Je naam;
 • Je e-mailadres.

Bovenstaande gegevens worden enkel gebruikt om contact met je op te nemen zodat wij jouw vraag en/of opmerkingen kunnen behandelen.

8. Recht van inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

Op basis van de toepasselijke wetgeving heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jouw verwerken in te zien. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren en/of verwijderen.

Wil je bijvoorbeeld weten welke persoonsgegevens Leverancier van je verwerkt of welke rechten jij hebt ten aanzien van corrigeren, blokkeren en/of verwijderen? Neem dan contact op met ons via de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Uiteraard heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat Leverancier niet voldoet aan de op dat moment geldende privacyregelgevingen.

9. Verzoek om opzegging

Indien jij via onze website een opzegging verstuurd aan een derde partij, zullen wij, na expliciet jouw toestemming te hebben verkregen, de volgende gegevens ter beschikking aan deze derde partij:

 • Je naam;
 • Je e-mailadres;
 • Je geslacht;
 • Je telefoonnummer;
 • Je woonplaats;
 • De relevante gegevens van je opzegging.

10. Cookies

Als je onze website bezoekt wordt jouw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de website aan je te kunnen tonen en de webserver op een goede en voldoende manier te beheren en te beveiligen. Wij verzamelen persoonsgegevens via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Je IP-adres;
 • Je cookie-ID;
 • Je webbrowser;
 • Je locatie;
 • De webpagina's die je op onze site bezoekt.

Wij gebruiken jouw bezoekersgegevens om je gedrag online te registreren, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Leverancier gebruikt deze gegevens om gericht advertenties in te kopen en te tonen aan bezoekers op de website. Leverancier maakt geen gebruik van de eventuele mogelijkheid om jouw IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie. Wij zullen dit nooit doen tenzij er sprake is van misbruik van de door Leverancier aangeboden diensten of indien er sprake is van een wettelijke verplichting. Daarnaast zal Leverancier jouw IP-adres nooit gebruiken in onze statistieken of rapportages. De standaard-bewaartermijn voor logbestanden is drie maanden.

11. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door haar bezoekers. Google Analytics en de hieraan gekoppelde cookies volgen niet wat individuele gebruikers bekijken dan wel aanklikken op onze website. Voor verdere informatie over Google Analytics verwijzen wij graag naar de Google Analytics privacyoverview (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en-GB). Bij het aanmaken van jouw account ga je akkoord dat wij deze statistieken verzamelen.

12. Beveiliging

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om potentieel misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken en te minimaliseren. Hiervoor nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

 • Toegangscontrole, gebruikmakend van een wachtwoord;
 • Automatische logging van toegangen en wijzigingen;
 • Beveiliging van de website via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Beveiligd intern netwerk;
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • Controle op toegekende bevoegdheden.

13. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op de website van Leverancier worden gepubliceerd. Oude versies blijven beschikbaar ter raadpleging. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent en blijft.

Wij plaatsen een opvallende melding op onze pagina met de privacyverklaring om jouw te informeren over belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring, en geven boven aan de melding aan wanneer de verklaring de laatste keer is bijgewerkt.

De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.

14. Contactgegevens

Indien je vragen hebt over jouw privacy en deze privacyverklaring, dan kun je deze stellen via het contactformulier op onze website of door een e-mail te sturen naar klantenservice@opzeggen24.nl.